27. 8. 2018

Provenance, why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research

Vabilo k prijavi na poletno šolo v okviru HERA projekta TransCultAA

Ob 8:00. Univerza v Zadru, Zadar, Hrvaška

Več >>

26. 9. 2018

Simpozij GIS v Sloveniji

Pokrajina v visoki ločljivosti

Ob 8:00. ZRC SAZU, Ljubljana

Več >>

5. 12. 2018

Dan bronaste dobe 2018

Ob 9:00. dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Več >>

14. 6. 2018

Podatkovna baza grafitov

Inštitut za slovensko narodopisje

Več >>

15. 7. 2018

Divje babe na žlikrofih

Inštitut za slovensko narodopisje

Več >>

13. 7. 2018

Jezikoslovni zapiski 24/1

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

12. 7. 2018

Dvorec Betnava

Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Več >>