21. 6. 2018

Simpozij o dediščini družine Tönnies

Ob 9:00. Prešernova dvorana, Novi trg 4 / pritličje, Ljubljana

Več >>

21. 6. 2018

Praznik glasbe

Ob 9:00. Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Več >>

21. 6. 2018

In vendar so jih brali: prepovedane knjige v zgodnjem novem veku

NUK, 21. 6.–15. 9. 2018

Ob 12:00. Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana

Več >>

14. 6. 2018

Podatkovna baza grafitov

Inštitut za slovensko narodopisje

Več >>

17. 6. 2018

Besedotvorni atlas slovenskih narečij

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

14. 6. 2018

Terminološki slovar avtomatike [druga izdaja]

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>