19. 3. 2018

Odtujitve predmetov kulturne dediščine med 1914 in 1989/1991 − regija Alpe-Adria v primerjalni perspektivi - program konference

Mednarodna konferenca

Ob 14:00. Ljubljana, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Prešernova dvorana in Atrij ZRC

Več >>

20. 3. 2018

Vabilo na okroglo mizo ob izidu pravnega terminološkega slovarja

Ob 11:00. Prešernova dvorana, Novi trg 4 / pritličje.

Več >>

20. 3. 2018

Predavanje dr. Karin Kneissl, avstrijske zunanje ministrice

Ob 14:45. Velika dvorana SAZU, Novi trg 3 / 1. nadstropje, Ljubljana

Več >>

21. 3. 2018

O feminizmu v Muzeju narodne osvoboditve Maribor

Ob 18:00. Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5, Maribor

Več >>

15. 3. 2018

Marko Juvan o Terryju Eagletonu

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

1. 3. 2018

Spletni atlas industrije in industrijskih mest v Evropi

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>

17. 3. 2018

Minka Skabernè (1882–1965)

Inštitut za kulturno zgodovino

Več >>

16. 3. 2018

Hacquetia 17/1

Biološki inštitut Jovana Hadžija

Več >>