dr. Rado Riha

Predstojnik Filozofskega inštituta

Filozofski inštitut ZRC SAZU
Novi trg 2, 1001 Ljubljana

Telefon: (01) 47 06 471
Faks: (01) 42 57 792
E-pošta: rriha@zrc-sazu.si

Datum rojstva: 8. 10. 1948
Izobrazba: doktor filozofskih znanosti
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
Univerzitetni naziv: izredni profesor

Področja delovanja

Sodobna in politična filozofija, filozofija I. Kanta, psihoanaliza, etika, epistemologija

Sodelovanje v raziskovalnih programih in projektih
Pedagoška dejavnost
Štipendije
 • TEMPUS, Programme Transeuropéen de Coopération pour l'Enseignement Supériour (1994-1995)
 • Štipendija vlade Republike Francije (1994)
 • Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD, 1992)
Predavanja
 • "Le pour tous face au réel", skupaj z Jelico Šumič-Riha, College International de Philosophie, Pariz 2000-2001.
 • "Le désir kantiene: 'Vouloire, alors même qu'on ne veut pas autre chose'", predavanje na Maison des Sciences de l'Homme, Pariz 2002.
 • "Pour une politique de l'intraduisible", predavanje v okviru mednarodnega projekta "Traduction et Exclusion. L'Europe, une communauté de traduction", Maison des Sciences de l'Homme, Collumbia University, Pariz 2005.
 • "Želja revolucije", Zagreb 2006.
Izbrana bibliografija
 • "Seeing the revolution, seeing the subject", Parallax (Leeds), 2003, vol. 9, no. 2.
 • "Politics as the real of philosophy", v: Critchley, Simon (ur.), Marchart, Oliver (ur.). Laclau: a critical reader. London, New York: Routledge, 2004.
 • "Handeln, 'ob ich gleich nichts anderes wollte': Kants praktische Philosophie als Theorie des subjektivierenden Handelns", Filozofski vestnik, 2005, letn. 26, št. 2.
 • "Kommunismus als Gemeinschaft 'für alle'", skupaj z Jelico Šumič-Riha, v: Indeterminate! Kommunismus: Texte zu Ökonomie, Politik und Kultur. 1. Aufl. Münster: Unrast, 2005.
 • "Kantova moralna filozofija za naš čas", v: Immanuel Kant, Utemeljitev metafizike nravi, Založba ZRC, Ljubljana 2005.
Celotna bibliografija